AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı - Eskişehir Haber

Eskişehir Yaşam

AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı
Yayınlama: 29 Mayıs 2024 Çarşamba
A+
A-

AFAD’ın 5 yıllık yol haritasını oluşturacak olan ve 6 amaç altında 23 hedefin ve 66 göstergenin yer aldığı 2024 – 2028 AFAD Stratejik Planı yayımlandı. Planda AFAD’ın vizyonu “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak belirlendi.

        2024 – 2028 AFAD Stratejik Planı, Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne yürütülen çalışmalar, uygulama sürecini tamamlanmış olan iki stratejik planın getirileri ve özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile diğer afetlerden edinilen tecrübeler ışığında, yol haritası niteliğinde bir doküman olarak hazırlandı.

        2024 – 2028 AFAD Stratejik Planı’nda; AFAD’ın Misyonu: Risk odaklı afet yönetimi anlayışıyla afet ve acil durum süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek.” şeklinde kayda geçti. AFAD’ın Vizyonu ise “Afetlere dirençli toplum oluşturmak.” olarak belirlendi.

        2024 – 2028 AFAD Stratejik Planı’nda 6 amaç altında 23 hedef ve 66 gösterge yer alıyor.

Amaçlar:

  1. Afet risk azaltma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
  2. Afet ve acil durumlara kurumsal ve toplumsal olarak en iyi şekilde hazırlanmak,
  3. Afetlere müdahale süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamak,
  4. Afet ve acil durum sonrası iyileştirme süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamak,
  5. Uluslararası etkinliği artırarak küresel bir aktör haline gelmek,
  6. Bilgi, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yeniliklere açık sürekli öğrenen bir kurum olmak.

2 Yıllık Hazırlık Süreci

        AFAD 2024-2028 Stratejik Planı hazırlıkları 2022 yılında,  On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028) yer alacak amaç, politika ve tedbirlerle uyum sağlanabilmesi ve stratejik planların en üst düzeyde sahiplenilmesinin temin edilebilmesi amacıyla plan taslaklarının Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiğini ifade eden resmi yazıyla başladı.

        Bu kapsamda; ilk olarak 2024-2028 dönemini kapsayacak yeni plan için AFAD Strateji Geliştirme Kurulu oluşturuldu. AFAD 2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirilmedi; tüm çalışmalar Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışma Grubu tarafından yürütüldü.

        Hazırlık çalışmaları kapsamında paydaş kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerini analiz etmek üzere öncelikle “Dış Paydaş Anketi” gerçekleştirildi.

        18 Ağustos 2023 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. 14 Eylül 2023’te birimlere gönderilen resmi yazı ile de 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak AFAD 2024-2028 Stratejik Plan Çalıştayı için hazırlıklar başlatıldı.

        28-29 Eylül 2023 tarihlerinde Stratejik Planlama Ekibi ile PESTLE ve SWOT Analizleri gerçekleştirildi.

        2019-2023 Stratejik Planı’nın başarı düzeyi, devam edilecek çalışmalar ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespiti için de Mevcut Planın Değerlendirilmesi çalışması gerçekleştirildi. Stratejik planın bir aşaması olan Durum Analizi süreci kapsamında Mevzuat, İnsan Kaynakları, Fiziki Kaynak, Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizleri ile planın üst politika belgeleriyle uyumunu tesis etmek adına Üst Politika Belgeleri Analizi yapıldı.

AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Çalıştayı

        1-3 Kasım 2023 tarihlerinde tüm üst düzey yöneticilerin ve 92 AFAD personelinin katılımıyla düzenlenen AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Çalıştayı’nda; Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri üzerine odak grup çalışmaları yapıldı. Ayrıca 8 il AFAD müdürünün de katılımıyla merkez ve taşra teşkilatlarının konuya bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşması hedeflendi.

        Tüm birimlerle ortak yürütülen çalışmalar neticesinde Stratejik Planımızda yer alacak Amaç ve Hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak olan Performans Göstergeleri son haline getirildi.

        Tüm bu çalışmalar neticesinde yayımlanma aşamasına hazır hale getirilen “AFAD 2024-2028 Stratejik Plan Taslağı”, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm 3.1, 2021)” ve 2022/4 Sayılı Genelge’ye göre değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına iletildi. Son olarak İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya tarafından onaylanan "AFAD 2024-2028 Stratejik Planı", AFAD'ın kurumsal internet sitesinden yayımlanmıştır.

 

 Gönderen: journalBir Yorum Yazın
Bu habere yorumlar
Copyright © 2024